Partners & Certifikat

AB Solna Byggprojekt tar ansvar i branschen!

Våra partners

Vi är stolta över våra samarbetspartners

Bravida

Bravida arbetar med alla de funktioner som ger fastigheter liv.

Pro Kakel

Pro kakel är specialister på kakel, klinker och design.

Jörgensens Rör

Jörgensens Rör utför stambyten i flerfamiljshus med kvarboende i Stockholm.

Våra certifikat

ID 06

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.

UC Kreditvärdig

UC Hög kreditvärdighet – Visar att ett företag är tryggt och säkert att göra affärer med.

PER-företag

De auktoriserade företagen inom PER har en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten.

Gjensidige

Vi använder oss av Gjensidige ansvarsförsäkring för en tryggare och säker arbetsplats.

Behörig våtrum

BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir kravet på arbetets utförande högre.

Heta arbeten

Ett modernt heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet – i alla branscher.